Referater generalforsamlinger

Referat generalforsamling 2019 underskrevet

Referat generalforsamling 2018 underskrevet

Referat generalforsamling 2017 underskrevet

Referat generalforsamling 2016

Referat Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 – Vipperød; Indslag fra STOFA

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2014

Referat Generalforsamling 2014

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2013

Referat Generalforsamling 2013

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2012

Referat Generalforsamling 2012

Referat Generalforsamling 2011

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2010

Referat Generalforsamling 2010

Referat Generalforsamling 2009

Referat Generalforsamling 2008

Referat Generalforsamling 2007

Referat Generalforsamling 2006